တရုတ်နံနံ - 200Kyats - ဟင်းချက်စရာဆိုင်
SUBTOTAL :

Labels

Leafs
တရုတ်နံနံ - 200Kyats

တရုတ်နံနံ - 200Kyats

Short Description:

Product Description

 

200ကျပ်ဖိုးမှ စတင်မှာကြားနိုင်ပါသည်... အလေးချိန် KG ဖြင့် ၀ယ်နိုင်ပါသည်..


  •  တရုတ်ဟင်းမယ်များတွင် အများဆုံးထည့်
  • အစိမ်းကြော်ကြော်ရန်
  • စွပ်ပြုတ်တွင်ထည့်ရန်
  • ရှင်မ ဟင်းချက်စရာ 09 260 666 200မှာယူပါ

0 Reviews:

Post Your Review